Dědické knihy města Znojma z r.1363 a z r.1397 (Polesný)
Titulus
Conspectus
Rejstřík r.1363
Registrum innovatum Anno 1363
Rejstřík r.1397
Registrum innovatum Anno 1397
1253248