Czech medieval sources online jsou na (new location:) : https://sources.cms.flu.cas.cz


Opravte si prosím uloženou adresu / please update your bookmarks

Aktualizovaný odkaz, které vás sem přivedl / updated link which brought you here : https://sources.cms.flu.cas.cz/src/index.php?s=v&action=jdi&cat=35&bookid=195&page=220&action_button.x=0&action_button.y=0

Budete automaticky přesměrováni za 10 sec.