Czech medieval sources online

+Acta judiciaria
+Archivum Coronae regni Bohemiae
+Archiv český
+Codex diplomaticus Bohemiae
+Codex diplomaticus Lusatiae Superioris
+Codex diplomaticus Moraviae
+Codex diplomaticus Silesiae
+Codex iuris Bohemici
+Codex iuris municipalis
+Concilia
+Desky dvorské
+Desky zemské
+Deutsche Reichstagsakten
+Fontes rerum Austriacarum
+Fontes rerum Bohemicarum
+Libri confirmationum
+Libri erectionum
+Monumenta Historica Boemiae
+Monumenta Vaticana
+Regesta Bohemiae et Moraviae
+Scriptores rerum Lusaticarum
+Mitteilungen des Vereins für die Geschichte der Deutschen in Böhmen
+Egeriana
+Cestopisy
+Formulářové sbírky
+Hus Jan
+Petr Chelčický
+Hussitica
+Hagiografie
+Knihy
+Kroniky a anály
+Listáře a listináře
+Literární prameny
+Městské listáře a listináře
+Pragensia
+Právní prameny
+Soupisy rukopisů
+Účetní prameny
+Universitas Pragensis
+Urbáře
-Varia
||- Acta Karoli IV imperatoris inedita (Zimmermann)
||- Začátky kláštera Kladrubského (Novotný)
||- Akta korektorů duchovenstva diecéze pražské 1407-1410 (Podlaha)
||- Das böhmische Bergrecht des Mittelalters - Iglau (Zycha)
||- Concilia Pragensia 1353-1413, Prager Synodal - Beschlusse (Hofler)
||- Der Oberhof Iglau in Mähren und seine Schöffensprüche aus dem XIII. - XVI. Jahrhundert (Tomaschek)
||- Matěj z Janova, Výběr pravidel Starého a Nového Zákona (Schenk)
||- Tovačovská kniha ortelů olomouckých (Prášek)
||- Žaltář Wittenberský (Gebauer)
||- Spisy Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic (Ryba)
||- Saličetova ranná lékařství (Erben, Jireček, Staněk)
||- Die mitteldeutsche poetische Paraphrase des Buches Hiob (Kulm)
||- Das Stadtbuch von Dux 1389 (Kochmann)
||- Řeči besední (Hattala)
||- Řeči besední (Stejskal)
||- Petra Comestora Historia scholastica (Novák)
||- Fragmentum Pragense Euangelii S. Marci (Dobrovský)
||- Die Goldene Bulle Kaiser Karls IV. (Zeumer)
||- Bratra Jana Blahoslava spis O původu Jednoty bratrské (Odložilík)
||- Todtenbuch der Geistlichkeit der böhmischen Brüder (Fiedler)
||- Das Buch der Malerzeche in Prag (Pangerl)
||- Dekrety Jednoty bratrské (Gindely)
||- Tůmy Přeloučského spis O původu Jednoty bratrské
||- Žaltář Klementinský (Patera)
||- Slovník k Žilinské knize (Ryšánek)
||- Dva evangelistáře (Menčík)
||- Quellen und Untersuchungen zur Geschichte der böhmischen Brüder I (Goll)
||- Quellen und Untersuchungen zur Geschichte der böhmischen Brüder II (Goll)
||- Český řád korunovační a jeho původ (Cibulka)
||- Píseň o vítězství u Domažlic (Hrdina, Ryba)
||- Evangelium sv. Matouše s homiliemi (Holub)
||- O volbě Jiřího z Poděbrad za krále českého (Urbánek)
||- Čtenie zimnieho času (Patera)
||- Rajmund Lullius, Praktyka testamentu (Zachar)
||- Archivy zrušených klášterů moravských (Šebánek)
||- Belehnungs- und Lehensgerichtsbücher des Bisthums Olmütz I (Lechner)
||- Belehnungs- und Lehensgerichtsbücher des Bisthums Olmütz II (Lechner)
||- Beiträge zur Diplomatik der mährischen Imunitätsurkunden (Zatschek)
||- Ein Bernaregister des Pilsner Kreises vom Jahre 1379 (Emler)
||- Die Briefe des Aeneas Sylvius vor seiner Erhebung auf den päpstlichen Stuhl (Voigt)
||- Briefe Johanns von Neumarkt (Piur)
||- Das Buch der Prager Malerzeche (Kniha bratrstva malířského v Praze) 1348 - 1527 (Patera-Tadra)
||- Das vollständige Registrum Slavorum (Helmling, Horcicka)
||- Cestopis Mandevilla (Šimek)
||- Copialbuch des apost. Nuntius Bertrand de Macello 1366-1368 (Nováček)
||- České modlitby a meditace z roku 1521 (Sedlák)
||- Dědické knihy města Znojma z r.1363 a z r.1397 (Polesný)
||- Dokumente zur Geschichte des großen abendländischen Schismas (Steinhez)
||- Fragmente aus dem Nekrolog des Zisterzienser-Stiftes Hohenfurt (Millauer)
||- Ein Fürstenspiegel Karls IV. (Steinherz)
||- Hilaria Litoměřického traktát k Janovi z Rozenberka (Tobolka)
||- Das Homiliar des Bischofs von Prag (Hecht)
||- Inquisitio domorum hosp. S. Johannis Hierosolimitani 1373 (Novotný)
||- Jan Černý a jiní lékaři čeští do konce doby jagellovské (Gellner)
||- Jana z Lobkovic Naučení synu Jaroslavovi (Zeman)
||- Jana z Rabštejna Dialogus (Ryba)
||- Kniha svědomí města Nového Bydžova z l. 1311-1470 (Kapras)
||- Knihy počtů města Brna (Mendl)
||- Klášter Sedlecký, jeho statky a práva před válkami husitskými (Čelakovský)
||- Kolovratské a berkovské listiny ve Státním archivu zemědělském(Černý)
||- Lebensgeschichte des Römischen und Böhmischen Königs Wenzeslaus. T.1.Buch (Pelzel)
||- Lebensgeschichte des Römischen und Böhmischen Königs Wenzeslaus. T.1.Urkundenbuch (Pelzel)
||- Lebensgeschichte des Römischen und Böhmischen Königs Wenzeslaus. T.2.Urkundenbuch (Pelzel)
||- Liber ordinationum cleri 1395-1416 (Podlaha)
||- Listy děkanství Karlštejnského z let 1322-1625 (Teige)
||- M. Pavla Židka Spravovna (Tobolka)
||- M. Šimona Plachého z Třebnice Paměti Plzeňské (Strnad)
||- Martina Kabátníka Cesta do Jerusalema (Prášek)
||- Monumenta ordinis servorum sanctae Marie 13,1
||- Monumenta ordinis servorum sanctae Marie 13,2
||- Nova Alamanniae (Stengel)
||- Nürenberger Denkwürdigkeiten des Konrad Herdegen 1409-1479 (Kern)
||- O straročeských Životech svatých otců (Smetánka)
||- Peter Parler von Gmünd, Dombaumeister in Prag und seine Familie (Neuwirth)
||- Das Pfandrecht im böhmisch-mährischen Stadt- und Bergrechte (Kapras)
||- Popravčí kniha pánův z Rožmberka (Mareš)
||- Poručenství nad sirotky v právu českém (Kapras)
||- Prameny k dějinám duchovenstva v době předhusitské a Husově (Neumann)
||- Privilegia metropolitano capitulo Pragensi a Sancta Sede consessa (Podlaha)
||- Regesten der Archive im Markgrafthume Mähren (Chlumecky)
||- Regesten zur Geschichte des Herzogtums Troppau 1061-1464 (Kopetzky)
||- Registra decimarum papalium (Tomek)
||- Registrum Caroli (Glafey)
||- Sborník staroslovanských literárních památek (Vajs)
||- Schriften Johanns von Neumarkt I. Buch der Liebkosung (Klapper)
||- Schriften Johanns von Neumarkt II. Hieronymus (Klapper)
||- Schriften Johanns von Neumarkt III. Stachel der Liebe. (Klapper)
||- Schriften Johanns von Neumarkt IV. Gebete des Hofkanzlers und der Prager Kulturkreises (Klapper)
||- Soudní knihy osvětimské a zátorské z r.1440-1562 (Rauscher)
||- Spisové císaře Karla IV. (Emler)
||- Staročeské vojenské řády (ed. Svejkovský)
||- Staročeské životy svatých otců (Smetánka)
||- Statuta metr.eccl.Pragensis Anno 1350 conscripta (Podlaha)
||- Středověké listy ze Slovenska (Chaloupecký)
||- Studien zur mittelalterlichen Urkundenlehre. Konzept, Register und Briefsammlung (Zatschek)
||- Studien zur Kirchenpolitik Englands im 14. Jahrhundert. Bis zum Ausbruch des Grossen Schismas 1378 (Loserth)
||- Table Chronologique des Chartres et Diplômes - Comté de Luxembourg – Règne de Charles IV. 1346–1352 (Wurth-Packet)
||- Table Chronologique des Chartres et Diplômes - Pays de Luxembourg – Règne Wencelsas de Bohême 1352–1383 (Wurth-Packet)
||- Table Chronologique des Chartres et Diplômes - Pays de Luxembourg – Règne de Wencelsas de Bohême 1383–1419 (Wurth-Packet)
||- Table Chronologique des Chartres et Diplômes - Pays de Luxembourg – Règne de Sigismond 1419–1437 (Wurth-Packet)
||- Urkunden und Regesten zur Geschichte des Gutes Poreschin im 14. und 15. Jahrhunderte (Klimesch)
||- Der Ursprung des Zisterzienser-Stiftes Hohenfurth in Böhmen. Eine diplomatische Skizze (Millauer)
||- Veřejní notáři v českých městech,zvláště v městech pražských(Nuhlíček)
||- Das Wappenrecht (Hauptmann)
||- Wenceslaus Coelestinus a Blumenberg: I. Devota ac debita veneratio ad sanctos patronos in sacra metropolitana ecclesia Pragensi, 1654. II. Catalogi ss. reliquiarum, quae in sacra metropolitana ecclesia Pragensi asservantur, annis 1673, 1691 et 1721 typis editi. (Podlaha)
||- Der Widerstand Breslaus gegen Georg von Podiebrad (Koerner)
||- Die Wochenrechnungen und der Bestrieb des Prager Dombaues in den Jahren 1372-1378 (Neuwirth)
||- Základy starého místopisu pražského I (Teige)
||- Základy starého místopisu pražského II (Teige)
||- Zbytky register králův Římských a Českých 1361–1480 (Sedláček)
||- Zpráva o pramenech dějin kláštera Hradištského u Olomouce až do r 1300 (Teige)
+Varia minora
1436740